Nabava

OBAVIJEST O NABAVI (04.01.2016.)

Podaci o naručitelju

Naziv naručitelja: Ruris d.o.o. za unutranju i vanjsku trgovinu
Sjedište: Matije Gupca 44, 32270 Županja
OIB: 07325934721
Kontakt osoba naručitelja: Tanja Bilić
Telefon: +385 32 838 901
Telefaks: +385 32 838 903
Elektronička pošta: tanjaruris@gmail.com

Broj nabave: KK.03.2.1.03.0021 - 1

Naziv nabave: Nabava programskog rješenja za upravljanje poslovanjem, licenci za nadogradnju servera, računalne opreme, printera za analizu proizvoda te ostale opreme.

Predmet nabave: Nabava softvera za upravljanje poslovanjem (poslovna inteligencija), računalne opreme, licenci za nadogradnju softvera, printera za analizu proizvoda te ostale opreme. Detaljne tehničke specifikacije predmeta nabave sadržane su u Prilogu 4. Dokumentacije za nadmetanje.

Rok za dostavu ponuda: 28.01.2017. do 12:00 sati