• Početna >
  • Novost >
  • Jačanje konkurentnosti uvođenjem novih IKT rješenja u poslovne procese tvrtke RURIS d.o.o.

Jačanje konkurentnosti uvođenjem novih IKT rješenja u poslovne procese tvrtke RURIS d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta - Jačanje konkurentnosti uvođenjem novih IKT rješenja u poslovne procese tvrtke RURIS d.o.o.

Kratki opis projekta - Dana 07.02.2017., poduzeće Ruris d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje konkurentnosti uvođenjem novih IKT rješenja u poslovne procese tvrtke RURIS d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.03.0021. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Svrha projekta je utjecati na uvođenje i optimiziranje 11 poslovnih procesa poduzeća uključujući strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava, prodaja, informatička podrška i skladištenje. Na taj način želimo osigurati jačanje prodajne mreže, ostvarivanje kvalitetnih dugoročnih partnerskih odnosa s našim kupcima i dobavljačima, kontinuirano ulaganje u ljudski potencijal, povećanje produktivnosti tvrtke uvođenjem informatičkih tehnologija te osigurati stalan rast tvrtke kroz usvajanje novih tehnologija i uvođenje novih usluga.

Ciljevi projekta - Razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske. Specifični ciljevi projekta su: - Optimiziranje poslovnih procesa te stvaranje učinkovite organizacije tijeka rada. - Poboljšanje tržišnog položaja poduzeća te povećanje konkurentnosti poslovanja.

Očekivani rezultati projekta - Provođenje aktivnosti projekta i sinergijski utjecaj na unaprjeđenje poslovnih procesa dovesti će do povećanja produktivnosti za 20% do 2018. godine, povećanja otvorenih radnih mjesta za 24% (sa 29 na 36), povećanjem prihoda od prodaje za 32%, povećanja prihoda od izvoza za 250% te smanjenja administrativnog tereta poduzeća – smanjenje troškova papira za 40%, smanjenje utroška vremena za izradu ponuda za 40%, smanjenje utroška vremena za dobivanje informacija za 50%.

Ukupna vrijednost projekta - 599.137,35 kn 
Prihvatljivi troškovi - 461.307,96 kn 
EU sufinanciranje projekta - 415.177,16 kn 
Razdoblje provedbe projekta - prosinac 2016. do lipanj 2017. 
Kontakt osoba za više informacija - Tanja Bilić, ruris@vk.t-com.hr, +385 32 838 901

Više informacija na:

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Ruris d.o.o.